Informed Consent Kroon en Brugwerk

No Comments

Een kroon- en brugwerk is een tandheelkundige ingreep waarbij een kunstmatige tand (meestal zirkonium) of meerdere tanden worden geplaatst om verlies of beschadiging van tanden te herstellen. Hieronder vindt u informatie over de voordelen, nadelen en mogelijke complicaties die gepaard gaan met deze behandeling.

VOORDELEN

 • Een kroon en of brugwerk kan uw uiterlijk verbeteren en uw zelfvertrouwen vergroten.
 • Het kan u helpen om weer normaal te kunnen eten en spreken.

NADELEN

 • Het plaatsen van een kroon- en brugwerk kan enige pijn en ongemak veroorzaken.
 • Het kan soms nodig zijn om gezonde tanden of kiezen te slijpen om de kroon of brug te kunnen plaatsen.
 • Het kan voorkomen dat omliggende tanden scheef gaan staan of dat uw kaakgewrichten overbelast raken.
 • Een kroon- en brugwerk kan niet altijd even goed worden schoongemaakt als normale tanden, waardoor er tandvleesproblemen kunnen ontstaan.

COMPLICATIES

 • Een kroon- en brugwerk kan losraken of breken, vooral als u harde of kleverige voedingsmiddelen eet.
 • Een kroon- en brugwerk kan een negatieve invloed hebben op de omliggende tanden en kiezen.
 • Soms kan er gevoeligheid of pijn optreden na het plaatsen van een kroon- en brugwerk.
 • Allergie voor metaal komt in sommige gevallen voor. Dit wordt beperkt door gebruik te maken van volledig zirkonium (porseleinen kronen).
 • Het kan zijn dat de procedure zenuw beschadiging tot gevolg heeft en dat er wortelkanaalbehandeling nodig is.

DE PROCEDURE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN KROON EN BRUGWERK

 1. 1e Consult: Tijdens uw eerste bezoek aan de tandarts zal deze uw gebit beoordelen en bespreken of een kroon of brugwerk een geschikte optie voor u is. Er zullen röntgenfoto’s en digitale scans van uw tanden worden gemaakt om de structuur van uw gebit te beoordelen.
 2. Behandelplan: Met behulp van de verkregen informatie zal uw tandarts een behandelplan opstellen. Hierin wordt beschreven hoeveel kronen en/of bruggen u nodig heeft, welk type kroon en/of brugwerk geschikt is en hoe deze geplaatst zullen worden.
 3. Voorbereiding: Om een kroon of brugwerk te plaatsen moet uw tand worden voorbereid. Dit betekent dat de tandarts een deel van de tand moet omslijpen om ruimte te maken voor de kroon. Als u een brug nodig heeft, worden de tanden aan weerszijden van de missende tand(en) ook omslepen om ruimte te maken voor de brug.
 4. Afdruk: Nadat uw tand is voorbereid, wordt er een scan/afdruk van uw gebit gemaakt. Dit gebeurt met behulp van een scanner of met afdrukmateriaal dat in uw mond wordt geplaatst en vervolgens wordt uitgehard.
 5. Tijdelijke kroon of brug: Om uw tand te beschermen terwijl uw definitieve kroon of brug wordt gemaakt, wordt er een tijdelijke kroon of brug geplaatst. Deze is meestal gemaakt van acryl en blijft op zijn plaats totdat uw definitieve kroon of brug klaar is.
 6. Definitieve kroon of brug: Zodra uw definitieve kroon of brug klaar is, wordt deze in uw mond geplaatst en vastgezet met behulp van een tandheelkundig cement. De tandarts zal de kroon of brug zorgvuldig aanpassen en ervoor zorgen dat deze comfortabel en goed past.
 7. Nazorg: Het is belangrijk om uw tanden en kroon of brug goed schoon te houden. Volg de instructies van uw tandarts en maak regelmatig afspraken voor controles en reinigingen bij een mondhygiëniste.

Het is goed om te onthouden dat elke patiënt uniek is en dat de procedure voor kroon- en brugwerk kan variëren afhankelijk van de specifieke behoeften en omstandigheden van de patiënt. Raadpleeg altijd uw tandarts voor specifieke informatie over uw behandeling.

Het is belangrijk dat u begrijpt dat er enige risico’s en mogelijke complicaties zijn bij het plaatsen van een kroon- en brugwerk. Als u nog vragen heeft over deze behandeling, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw tandarts.