Informed Consent Implantaten

No Comments

U overweegt tandheelkundige implantaten als een mogelijke oplossing voor uw tandheelkundige problemen. Voordat u besluit om deze behandeling te ondergaan, is het belangrijk dat u zich bewust bent van de voordelen, nadelen en complicaties die hiermee gepaard kunnen gaan.

VOORDELEN VAN TANDHEELKUNDIGE IMPLANTATEN

 • Verbeterde esthetiek: Implantaten zien eruit en voelen aan als natuurlijke tanden, waardoor uw glimlach er beter uit zal zien.
 • Verbeterde functionaliteit: Implantaten kunnen uw kauwvermogen verbeteren, waardoor u beter kunt eten en spreken.
 • Langdurige oplossing: Als ze goed worden onderhouden, kunnen implantaten vele jaren meegaan, mogelijk zelfs een leven lang.
 • Geen invloed op aangrenzende tanden: Bij traditionele bruggen moeten aangrenzende tanden worden afgeslepen om de brug te kunnen plaatsen. Bij implantaten hoeft dit niet.

NADELEN VAN TANDHEELKUNDIGE IMPLANTATEN

 • Kosten: Implantaten zijn over het algemeen duurder dan andere tandheelkundige behandelingen.
 • Chirurgische ingreep: Het plaatsen van implantaten vereist een chirurgische ingreep, wat enig ongemak en hersteltijd met zich mee kan brengen.
 • Mogelijke complicaties: Zoals bij elke chirurgische ingreep bestaat er een risico op complicaties, zoals infecties, beschadiging van omliggende weefsels en zenuwen, en afstoting van het implantaat.

COMPLICATIES VAN TANDHEELKUNDIGE IMPLANTATEN

 • Infectie: Een infectie kan optreden tijdens of na de implantatieprocedure en kan leiden tot verlies van het implantaat als het niet tijdig wordt behandeld.
 • Botverlies: Als het implantaat niet goed vastgroeit in het bot, kan het implantaat loskomen en uiteindelijk verloren gaan.
 • Zenuwbeschadiging: Het plaatsen van implantaten kan leiden tot tijdelijke of permanente schade aan omliggende zenuwen, waardoor gevoelloosheid of pijn kan optreden.
 • Medicatie of algehele gezondheid kan invloed hebben op de behandelprocedure. Het is van vitaal belang dat wij op de hoogte worden gesteld van uw gezondheid situatie en medicatie gebruik.

De procedure voor implantologie, of het plaatsen van tandimplantaten, kan als volgt worden samengevat:

 1. Consultatie: Tijdens uw eerste bezoek aan de implantoloog zal deze uw gebit beoordelen en bespreken of implantologie een geschikte optie voor u is. Er zullen röntgenfoto’s en digitale scans van uw kaak en tanden worden gemaakt om de structuur van uw kaakbot te
 2. Behandelplan: Met behulp van de verkregen informatie zal uw implantoloog een behandelplan Hierin wordt beschreven hoeveel implantaten u nodig heeft, welk type implantaat geschikt is en hoe de implantaten geplaatst zullen worden.
 3. Plaatsen van de implantaten: De implantaten worden in uw kaakbot geplaatst met behulp van een chirurgische procedure. U krijgt eerst plaatselijke verdoving om de procedure comfortabel te De implantaten worden in de kaak geplaatst en er wordt een beschermkapje geplaatst om de implantaten te beschermen tijdens de genezingsperiode.
 4. Genezingsperiode: Het duurt enige tijd voordat de implantaten vastgroeien in de Dit wordt osseointegratie genoemd en kan enkele maanden duren. U krijgt tijdelijke protheses of bruggen om uw gebit te beschermen tijdens deze periode.
 5. Plaatsen van de abutments: Nadat de implantaten goed zijn vastgegroeid, worden er abutments op de implantaten Dit zijn kleine connectoren die de implantaten verbinden met de tandheelkundige prothese.
 6. Plaatsen van de prothese: Uw tandheelkundige prothese wordt op maat gemaakt en op de abutments geplaatst. Dit kan een kroon, brug of volledig kunstgebit zijn, afhankelijk van uw behoeften en het aantal implantaten dat is
 7. Nazorg: Het is belangrijk om uw tanden en implantaten goed schoon te houden tijdens de genezingsperiode en daarna. Volg de instructies van uw implantoloog en maak regelmatig afspraken voor controles en

Het is goed om te onthouden dat elke patiënt uniek is en dat de procedure voor implantologie kan variëren afhankelijk van de specifieke behoeften en omstandigheden van de patiënt. Raadpleeg altijd uw implantoloog voor specifieke informatie over uw behandeling.

Het is belangrijk dat u begrijpt dat het plaatsen van tandheelkundige implantaten een serieuze behandeling is en dat het van belang is om uw tandarts op de hoogte te stellen van eventuele gezondheidsproblemen of medicijnen die u gebruikt. Uw tandarts kan u helpen bij het nemen van een weloverwogen beslissing over de behandeling en zal u voorzien van gedetailleerde instructies voor het verzorgen van uw implantaten na de ingreep.

Als u nog vragen heeft over de voordelen, nadelen en complicaties van tandheelkundige implantaten, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw tandarts.